Czytania na Ślub ⛪️
Psalmy i Modlitwa Wiernych [33 TEKSTY]

Czy sami możecie wybrać czytanie na ślub? 🤔 Oczywiście!

Mimo tego, że msza ma swój schemat i swoje części stałe, są pewne elementy, na które macie wpływ.

Poza czytaniem na ślub, możecie wybrać również 🎤 psalm na ślub oraz modlitwę 🙏 wiernych.

Co jeszcze czeka Was w trakcie organizacji wesela? Aby nie umknęły Wam pozostałe zadania z harmonogramu, sprawdź nasz kompletny przewodnik: ślub i wesele krok po kroku!

Jakie czytanie na ślub wybrać?

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego czytania macie kilka możliwości.

Przede wszystkim kierujcie się własnym gustem. 👍 Zastanówcie się, które czytania ślubne przemawiają do Was najbardziej.

📖 I czytanie na ślub 📖

“Stworzenie 🧔 mężczyzny i 👩 niewiasty”


Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po ziemi”.

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Oto słowo Boże.

“Stworzenie 👩‍🦰 kobiety”


Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę,które określił mężczyzna, otrzymało nazwę ,,istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”.

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle,że stają się jednym ciałem.

Oto słowo Boże.

“Rebeka 👰 żoną Izaaka”


Sługa Abrahama rzekł do Labana: „Dziękowałem Panu, Bogu pana mego Abrahama za to, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość, a jeśli nie, powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej”.

Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli: „Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę, weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna pana twego, jak postanowił Pan”.

Zawołali zatem Rebekę i spytali: „Czy chcesz iść z tym człowiekiem?” A ona odpowiedziała:„Chcę iść”. Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli:

„Siostro nasza,
wzrastaj w tysiące nieprzeliczone:
i niech potomstwo twoje zdobędzie
bramy swych nieprzyjaciół!”

Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał.

A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachaj-Roj; wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: „Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole?” Sługa odpowiedział: „To mój pan”. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz.

Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z 📖 księgi Tobiasza”


Gdy Raguel prosił Tobiasza, aby usiadł do obiadu, rzekł Tobiasz :,,Ja tu dziś jeść ani pić nie będę, aż zgodzisz się na moją prośbę i obiecasz dać mi za żoną Sarę, twoją córkę”.

A gdy Raguel ociągał się i nie dawał żadnej odpowiedzi proszącemu, rzekł mu anioł: „Nie bój się dać jej Tobiaszowi, bo właśnie jemu, bojącemu się Boga, ma się dostać za żonę twoja córka, i dlatego nikt inny nie mógł jej mieć”.

Rzekł więc Raguel: „Nie wątpię, że Bóg dopuścił przed swe oczy modlitwy i łzy moje. I wierzę, że dlatego sprawił to, że przyszliście do mnie, żeby się Sara złączyła z rodem swym według zakonu Mojżeszowego, a teraz nie wątp, że ją dam tobie”.

I ująwszy prawą rękę swojej córki, podał ją w prawą rękę Tobiasza mówiąc: „Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba niech będzie z wami, i niech On was złączy, i niech wypełni błogosławieństwo swoje nad wami”.

I wziąwszy kartę, uczynił zapis małżeństwa. A potem ucztowali, błogosławiąc Boga.

Oto słowo Boże.

“Modlitwa 🙏 Tobiasza i Sary”


Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: „Jesteśmy synami świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga”. I wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia.

Rzekł Tobiasz: „Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, morze,źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę.

A teraz, Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale tylko dla miłości potomstwa, w którym by było błogosławione imię Twoje na wieki wieków”.

Sara też mówiła: „Zmiłuj się nad nami i niech się oboje wespół zestarzejemy w zdrowiu”.

Oto słowo Boże.

“Pieśń 🎼 nad pieśniami”


Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi!

Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.
Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.

Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno,
zagląda przez kraty.

Miły mój odzywa się i mówi do mnie:

„Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź!
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały,
w szczelinach przepaści,
ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!
Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku.”

Mój miły należy do mnie, a ja do niego.
On mi powiedział:

Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,
jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań,
żar jej to żar ognia, płomień Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią jej rzeki.

Oto słowo Boże.

“Dobra żona” 🥰


Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę,
liczba dni jego będzie podwójna.

Dobra żona radować będzie męża,
który osiągnie pełnię wieku w pokoju.

Dobra żona, to dobra część dziedzictwa
i jako taka będzie dodana tym,
którzy się boją Pana.

Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone
i oblicze jego wesołe w każdym czasie.

Wdzięk żony rozwesela jej męża,
a mądrość jej orzeźwia jego kości.

Dar Pana,
żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną
nie znajdziesz nic na zamianę.

Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta
i nie masz nic równego osobie powściągliwej.

Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana,
tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Oto słowo Boże.

“Przymierze”


Pan mówi:
Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela
i z domem judzkim nowe przymierze.

Nie jak przymierze, które zawierałem z ich przodkami,
kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.

Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach,
mówi Pan.

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa,
wypiszę na ich sercu.

Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:
„Poznajcie Pana!”

Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego,
poznają Mnie.

Oto słowo Boże.

“Gody baranka” 🐏

(obowiązkowe czytanie na ślub w okresie wielkanocnym)

Ja, Jan,
Usłyszałem jak gdyby donośny głos wielkiego tłumu wołającego w niebie: „Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego”.

I wyszedł głos od tronu, mówiący: „Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!”

I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby’ głos potężnych grzmotów, które mówiły: „Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty”, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.

I mówi mi: „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”

Oto słowo Boże.

czytania na ślub
Organizując ślub w Wielkanoc macie z góry określone czytanie na ślub („Gody baranka”).

📖 II czytanie na ślub 📖

“Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian”


Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej: zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował.

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian”


Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrym. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.

Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian”


Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?

Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian”


Bracia: starajcie się o większe dary:
a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę,
tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę
całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan”


Bracia: Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas.

Poddani bądźcie sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On, Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby sam stawił przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.

Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan”


Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani, w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła”


Umiłowani: Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.

Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.

Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła”


Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą.

Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.

Bo jeśli nasze serce oskarża nas,
to przecież Bóg
jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.

Przykazanie Jego zaś jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna,
Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.

Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Oto słowo Boże.

“Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła”


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga, –
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.

Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my powinniśmy miłować się wzajemnie.
Nikt dotąd Boga nie oglądał.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Oto słowo Boże.

czytanie na ślub jakie

Psalm na ślub

Psalm na ślubie może być śpiewamy klasycznie – przez organistę lub siostrę zakonną albo przez osobę wynajętą do oprawy muzycznej ślubu lub kogoś z bliskich.

To drugie rozwiązanie warto jednak wcześniej skonsultować z księdzem i ewentualnie 🎹 organistą.

Potrzebujecie pomocy przy dekorowaniu kościoła?

Psalm na ślub łączony jest niekiedy z konkretnym pierwszym czytaniem.

Dlatego w pierwszej kolejności wybierzcie czytanie na ślub, na którym Wam zależy, a w drugiej skupcie się na psalmie.

A oto kilka przykładów 🎤 psalmów:

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaską,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.


(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Stworzenie mężczyzny i niewiasty”)

Niech imię Pana będzie pochwalone/lub Alleluja

Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie
chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.

Niech imię Pana będzie pochwalone/lub Alleluja

Chwalcie Go słońce i księżycu,
chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem.

Niech imię Pana będzie pochwalone/lub Alleluja

Góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
płazy i ptactwo skrzydlate.

Niech imię Pana będzie pochwalone/lub Alleluja

Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci
niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe.

Niech imię Pana będzie pochwalone/lub Alleluja


(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Stworzenie kobiety”)

Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.


(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Rebeka żoną Izaaka”)

Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.

Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi,
którzy strzegą Jego przymierza.

Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.


(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Modlitwa Tobiasza i Sary”)

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Małżonka twoja jest jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana!
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

Błogosławiony, kto się boi Pana.


(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Pieśń nad pieśniami”)

Przez całe życie będę sławił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Przez całe życie będę sławił Pana.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Przez całe życie będę sławił Pana.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Przez całe życie będę sławił Pana.


(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Dobra żona”)

Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

Jego mocne serce zaufało Panu,
Jego wierne serce lękać się nie będzie,
i spojrzy z wysoka na swoich przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.


(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Przymierze”)

psalm na ślub
Pamiętajcie, że I. czytanie na ślub łączone jest niekiedy z konkretnym psalmem.

Modlitwa wiernych na ślub

I wreszcie, trzecim elementem, który możecie wybrać, jest modlitwa wiernych, zwana też modlitwą powszechną.

Módlmy się za nową rodzinę,
która dzisiaj rozpoczęła swoje istnienie
i za wielką rodzinę ludzkości.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za nowych małżonków,
aby kochając się wzajemnie,
coraz więcej kochali Boga.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za rodziców i wychowawców,
aby Pan Bóg wynagrodził ich trudy.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za młodzież,
aby trafnie rozpoznała swoje powołanie.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za wszystkie rodziny na ziemi,
aby żyły w miłości i pokoju.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin,
aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za Kościół święty,
niepokalaną Oblubienicę Chrystusa,
aby ogarnął wszystkich Jego wyznawców.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Módlmy się za nowożeńców
(imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego)
aby Pan mógł im wzrastać we wzajemnej miłości
i mężnie stawiać czoła wszelkim trudnościom.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za rodziców, rodziny
i obecnych z nami gości nowożeńców,
aby dzisiejsza uroczystość
odnowiła w nich gorliwość wiary
i pragnienie pełnienia uczynków miłości.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za przygotowujących się
do sakramentu małżeństwa,
aby umacniali wzajemną miłość
poprzez wspólną modlitwę i szczere rozmowy.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za małżonków zmagających się
z emigracyjną rozłąką,
aby wytrwali w miłości
i duchowo zawsze byli bliską rodziną.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za biskupów i prezbiterów,
aby nieustannie wsłuchując się w słowa Chrystusa,
wskazywali wszystkim ludziom wartości dające prawdziwe szczęście.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za siebie wzajemnie,
abyśmy codziennymi wyborami
potwierdzali naszą miłość do Boga
i drugiego człowieka.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za nowych małżonków,
aby Chrystus obecny w ich życiu
umacniał ich miłość i napełniał ich radością.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o pomnożenie ich wiary,
aby w jej świetle układali swoje życie.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o ich zdrowie i pomyślność,
aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych,
aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu małżeństwa.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za młode małżeństwa,
które nie mają własnego mieszkania,
aby jak najprędzej znalazły się u siebie.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za rządzących,
aby przez mądre ustawy wspierali powstające rodziny.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za cały lud Boży,
aby wzrastał w liczbę i zasługi.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Panie, umacniaj wiarę małżonków
(imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego)
aby przyczynili się do wzrostu pobożności
Twojego Kościoła, a przykładem życia
pomnażali liczbę Twoich wyznawców.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Panie, umacniaj ich jedność,
aby wytrwali we wspólnocie miłości, dzieląc
się radościami i wspierając w trudnościach.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Panie, umacniaj miłość
(imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego)
aby idąc razem ku świętości,
przekazali swoim dzieciom
przykład chrześcijańskiej rodziny.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Panie, umacniaj ich rodziców i krewnych,
aby pielęgnowali łączące ich więzi
i każdego dnia dawali wyraz wzajemnej miłości
i troski o siebie nawzajem.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Panie, umacniaj rządzących i stanowiących prawo,
aby zapewnili rodzinom wychowującym dzieci dostatek i opiekę.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Panie, umacniaj nas,
zebranych na tej Eucharystii,
abyśmy trwali wierni naszym życiowym powołaniom.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby wzajemna miłość dzisiaj zaślubionych ciągle wzrastała.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby obdarzył ich dziećmi i pozwolił je wychować na swoją chwałę.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby zachował w swojej opiece członków ich rodziny oraz ich przyjaciół.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta żyli w zgodzie i miłości.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby wszystkie małżeństwa skłócone zaznały radości pojednania.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby wszystkie małżeństwa chrześcijańskie były szkołą miłości nadprzyrodzonej.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga za (imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego), którzy zawarli przed Nim nierozerwalny i święty związek

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby błogosławił ich małżeństwo, jak błogosławił pierwszych rodziców.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby obdarzył ich dziećmi, które przedłużą życie rodziny.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby Duch Święty odnowił łaskę sakramentu małżeństwa we wszystkich małżonkach tutaj obecnych.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby wszyscy chrześcijanie starali się o zjednoczenie w Chrystusie.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby przyjął do swojej radości naszych zmarłych krewnych i przyjaciół.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Prośmy Boga, aby ludzie dobrej woli zdołali zapewnić pokój na całej ziemi.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za
(imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego),
którzy przed chwilą przed Bogiem złożyli sobie przysięgę:
miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej,
aby z pomocą Bożą byli jej wierni,
aż do śmierci.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się, aby Bóg miał w swojej opiece
ich rodziny, przyjaciół i wszystkich im życzliwych.


Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za wspólnotę Kościoła
by dobry Bóg objawił mu swą miłość
jak oblubieniec dla swej oblubienicy.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się w sposób szczególny
za tu obecne małżeństwa,
aby Duch Święty odnowił w nich swoja łaskę
udzieloną im w sakramencie małżeństwa.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za wszystkich oczekujących potomstwa,
żeby cieszyli się obdarzonymi ich dziećmi
i żeby wychowywane były na Boża Chwałę.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za naszych zmarłych świętej pamięci:
(wymienić imiona zmarłych rodziców,
rodzeństwo, dziadków itp. młodej pary)

i wszystkich krewnych,
aby oglądali Boga twarzą w twarz.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną,
abyśmy wielbili Boga jako jedna rodzina Boża.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o dar niezachwianej miłości
dla (imię Panny Młodej) i (imię Pana Młodego)
aby każdego dnia na nowo odkrywali,
że małżeństwo to nich najlepsza droga do świętości.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o dar radości i dumy
ze szczęśliwego życia dzieci
dla rodziców Państwa Młodych.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o dar czystości serc dla narzeczonych,
aby odkrywając wartość duchowej i moralnej jedności,
dobrze przygotowali się do komunii serc i ciał.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o dar roztropności
dla stanowiących prawa,
aby nie zagubili prawdy o małżeństwie,
które jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o dar pojednania dla skłóconych małżeństw,
aby poszukując w sobie nawzajem tego, co dobre,
odnaleźli drogę do jedności.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się o dar mądrości dla pasterzy Kościoła,
aby ich pasterska posługa
przyczyniała się do właściwego rozumienia
i dojrzewania miłości narzeczonym oraz małżonków.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

modlitwa wiernych na ślub
Modlitwa wiernych na ślub będzie bardziej osobista, gdy przeczytają ją ktoś z Waszych bliskich.

Jak przygotować się na spotkanie z księdzem?

1️⃣ Jakie czytanie, psalm oraz modlitwa wiernych na ślub?

Jeżeli nie wybierzecie to oczywiście nic się nie stanie, ksiądz zadecyduje za Was. Ale jeżeli macie taką możliwość, to warto ją wykorzystać.

Wybierzcie to, co najbardziej Wam odpowiada i zaproponujcie je swojemu ⛪️ księdzu.

2️⃣ Kto będzie czytał I i II czytanie oraz modlitwę wiernych?

Zanim wybierzecie się do księdza, zastanówcie się czy nie chcielibyście, aby ktoś z Waszej ❤️ rodziny bądź przyjaciół, przeczytał czytanie na ślub lub modlitwę wiernych.

Dzięki temu Wasi bliscy mogą się bardziej zaangażować w Waszą uroczystość, przez co nabiera jeszcze bardziej osobistego charakteru.

3️⃣ Kto będzie śpiewał psalm na ślubie?

Tak jak już wspominałam wcześniej, psalm może zaśpiewać również ktoś z Waszych bliskich lub osoba profesjonalnie zajmująca się oprawą muzyczną ślubu.

4️⃣ Jak powinny zachować się osoby czytające?

Jeżeli zdecydowaliście, że czytania bądź modlitwę wiernych, będzie czytał ktoś z Waszych bliskich, dopytajcie księdza jak taka osoba powinna zachować się przy ołtarzu. 😇

Czy powinna się ukłonić, klęknąć, w którym momencie podejść do ambony i kiedy wrócić do ławki.

👑 Podsumowanie, czyli kilka pytań o czytanie na ślub 👑

Czy możemy sami wybrać czytanie na ślub? 📖

Tak, chyba że bierzecie ślub w Wielkanoc. Wtedy czytanie jest z góry określone.

Jak wybrać czytanie na ślub?

Sprawdźcie najpierw, z jakich czytań możecie wybrać. Najlepiej spójrzcie na to jak na pewien pakiet. Pierwsze czytanie jest często łączone z konkretnym 🎼 psalmem, np. czytanie „Stworzenie mężczyzny i niewiasty” z psalmem „Pełna jest ziemia łaskawości Pana”. Zobaczcie, który zestaw najbardziej Wam odpowiada. Potem dobierzcie do tego drugie czytanie.

Jak dodać do mszy bardziej osobistego charakteru? 🧡

Poproście o zaśpiewanie psalmu lub przeczytanie czytania czy modlitwy wiernych przez kogoś z Waszych bliskich. Pamiętajcie, jednak aby tekst czytania lub psalmu pokazać wcześniej osobie, którą zaangażowaliście w uroczystość Waszego ślubu. Dzięki temu będzie miała okazję 💪 przećwiczyć czytanie. Ponadto unikniecie pomyłek, a samo wystąpienie podczas uroczystości, będzie bardziej komfortowe dla osoby czytającej.

Co jeszcze warto ustalić? 🤔

W trakcie spotkania z księdzem dopytajcie, w jaki sposób powinny zachować się osoby czytające oraz osoby śpiewające psalm. W którym momencie powinny podejść i czy powinny uklęknąć, czy jedynie się ukłonić.