Ślub cywilny od A do Z: koszt? dokumenty? sukienka?
Wedding.pl / Lovestory / Ślub i wesele / Organizacja i planowanie / Ślub cywilny od A do Z: koszt, dokumenty, sukienka
Organizacja i planowanie

Ślub cywilny od A do Z: koszt, dokumenty, sukienka

26 listopada 2020 — Ewelina Dac
ślub cywilny

Ile kosztuje ślub cywilny w plenerze i urzędzie? Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku panny i kawalera, a jakie jeśli jesteście rozwodnikami lub obcokrajowcami? Ile trzeba czekać na ceremonię i wreszcie, jaka sukienka na ślub cywilny będzie idealna w Waszym przypadku? WSZYSTKO, co musicie wiedzieć w tym temacie, w jednym miejscu!

Z tego artykułu dowiecie się:

 • Co to ślub cywilny?
 • Kto może wziąć ślub cywilny, a kto nie?
 • Jakie dokumenty są wymagane do ślubu cywilnego?
 • Ile kosztuje ślub cywilny?
 • Ile się czeka na ślub cywilny?
 • Który urząd wybrać na ślub cywilny?
 • Gdzie zorganizować ślub poza urzędem stanu cywilnego?
 • Jak przebiega ceremonia ślubu cywilnego?
 • Jakie są słowa przysięgi na ślubie cywilnym?
 • Ile trwa ślub cywilny?
 • Jakie są możliwości wyboru nazwiska po ślubie cywilnym?
 • Jakie formalności należy załatwić po ślubie cywilnym?
 • Jaka sukienka na ślub cywilny będzie odpowiednia?
 • Jakie zaproszenia na ślub cywilny wybrać?
 • Jaki prezent na ślub cywilny będzie trafiony?
 • Co zrobić, żeby wziąć ślub cywilny? Krok po kroku
Stwórz swój planer ślubny i zorganizuj wesele marzeń!

Ślub cywilny w Polsce

Ślub cywilny to forma zawarcia małżeństwa, która ma skutki cywilnoprawne. W świetle prawa polskiego osoby wstępujące w tego rodzaju związek są uznawane za męża i żonę oraz wchodzą z tego tytułu w posiadanie konkretnych praw i obowiązków (ujętych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym). Powstałe na skutek cywilnej ceremonii małżeństwo legalizuje wspólne życie pary i wiąże ich ze sobą prawnie, emocjonalnie i ekonomicznie.

W Polsce sankcjonowanym prawnie związkiem cywilnym jest wyłącznie małżeństwo mężczyzny i kobiety.

Czy wiecie, że… jedno z Was może wziąć ślub cywilny, a drugie – ślub kościelny? To tzw. ślub jednostronny. Zakłada on, że tylko osoba wierząca odnosi się w swojej przysiędze do kwestii wiary, a druga nie. Ten rodzaj ślubu odbywa się jednak nie w urzędzie, tylko w kościele, a sama ceremonia niewiele różni się od standardowych zaślubin przed ołtarzem.

ile kosztuje ślub cywilny

Ślub cywilny: Pałac Manowce

 

Kto może wziąć ślub cywilny w Polsce?

W Polsce ślub cywilny mogą wziąć:

 • osoby pełnoletnie, tj., które ukończyły 18. rok życia
 • osoby stanu wolnego (panny i kawalerowie, rozwodnicy, wdowcy)
 • osoby o odmiennej płci (kobieta i mężczyzna)
 • osoby niespokrewnione ze sobą w linii prostej / niebędące rodzeństwem
 • osoby niespowinowacone ze sobą w linii prostej (chyba, że uzyskają zgodę sądu)
 • osoby, które nie są w stosunku przysposobienia (tj. osoby adoptującej z osobą adoptowaną) 
 • kobiety niepełnoletnie, które ukończyły 16. rok życia i uzyskały zgodę sądu.

Kto NIE może wziąć ślubu cywilnego w Polsce?

W Polsce ślub cywilny nie mogą wziąć:

 • osoby niepełnoletnie (chyba, że kobieta w wieku od 16. roku życia posiada zgodę sądu)
 • osoby pozostające w związku małżeńskim
 • osoby tej samej płci
 • osoby spokrewnione w linii prostej lub będące rodzeństwem (np. ojciec i córka, brat i siostra)
 • osoby spowinowacone w linii prostej (np. teść i synowa) (chyba, że uzyskają zgodę sądu)
 • osoby będące w stosunku przysposobienia (tj. w przypadku adopcji)
 • osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym (chyba, że uzyskają zgodę sądu)
 • osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

 ślub cywilny nad jeziorem

Organizacja ślubu cywilnego: Rezydencja Leśna Chata

 

Dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego

Dokumenty wymagane do zawarcia ślubu cywilnego to:

 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste/paszporty)
 • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • rozwodnicy: dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa + odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód (lub orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa)
 • wdowcy: dodatkowo odpis aktu zgonu współmałżonka lub orzeczenie sądu
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (jeżeli jest wymagane)
 • wniosek o ślub poza urzędem stanu cywilnego (jeżeli zdecydujecie się na ślub poza USC).
Dodaj “przygotowanie dokumentów” do swoich zadań ślubnych

 

Ślub cywilny z obcokrajowcem

Obywatel RP może wziąć ślub cywilny z cudzoziemcem. W tej sytuacji wymagane będą nieco inne dokumenty, papiery przetłumaczone na język polski oraz obecność tłumacza lub biegłego podczas ceremonii, jeśli jeden z narzeczonych nie będzie w stanie porozumieć się z urzędnikiem stanu cywilnego.

Dokumenty do ślubu cywilnego, które musi przygotować obcokrajowiec:

 • dokument tożsamości (paszport)
 • dokument potwierdzający możliwość zawarcia ślubu według prawa obowiązującego w kraju, z którego osoba pochodzi(jeżeli nie posiada lub jego uzyskanie jest trudne, będzie potrzebne orzeczenie sądu)
 • odpisu aktu urodzenia
 • rozwodnicy: dodatkowo odpis aktu małżeństwa + oświadczenie o zakończeniu trwania małżeństwa
 • wdowcy: dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka lub orzeczenie sądu.

Uwaga: wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo polskiego konsula.

ślub cywilny z obcokrajowcem

Ślub cywilny z obcokrajowcem: Pałac Zdunowo

 

Odmowa udzielenia ślubu cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić udzielenia ślubu z powodu niedopełnienia formalności lub wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Para otrzyma wtedy pisemną odmowę, od której może się odwołać w ciągu 14 dni do sądu właściwego dla siedziby USC. Jeżeli podstawą odmowy było orzeczenie sądu – wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 

Ile kosztuje ślub cywilny?

Koszt ślubu cywilnego to minimum 84 zł. Ostateczna cena rośnie, jeśli zechcecie wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego, przyspieszyć termin, wziąć dodatkowy odpis aktu małżeństwa lub zaplanować ślub cywilny poza granicami kraju. Przyjrzyjmy się poszczególnym kosztom:

 • 84 zł – obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (wysokość stawki taka sama na terenie całego kraju)
 • 1000 zł – dodatkowa opłata za ślub cywilny poza urzędem stanu cywilnego na życzenie narzeczonych
 • 38 zł – opłata za oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa przez obywatela RP poza granicami kraju
 • 39 zł – opłata za przyspieszenie minimalnego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, tj. 1 miesiąc
 • 22 zł – opłata za każdy odpis aktu małżeństwa.

Uwaga: jeśli ślub odbędzie się poza urzędem stanu cywilnego ze względu zagrożenia zdrowia lub życia (np. w szpitalu) czy z powodu pozbawienia wolności (np. w więzieniu) – USC nie pobiera dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł.

urząd stanu cywilnego czy plener

Ślub cywilny w Warszawie: Pół na Pół

 

Ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego – cena

Podstawowa kwota za ślub cywilny w urzędzie wynosi 84 zł i jest to opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Jeśli nie będą konieczne dodatkowe formalności (np. w przypadku wdowców, rozwodników czy obcokrajowców), będzie to jedyny koszt, jaki poniosą narzeczeni.

Zaplanuj budżet ślubny z kalkulatorem wydatków weselnych

 

Ślub cywilny w plenerze – koszt

Ślub cywilny w plenerze kosztuje co najmniej 1084 zł. Plenerową ceremonię w świetle prawa polskiego traktuje się jako ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego na życzenie. Na cenę tej formy zawarcia małżeństwa będzie się składać głównie 84 zł opłaty skarbowej i 1000 zł za uroczystość poza urzędem.

plenerowy ślub cywilny

Ślub cywilny w plenerze: Perła Beskidu

Dla porównania sprawdź, ile kosztuje ślub kościelny oraz ile kosztuje ślub konkordatowy.

 

Świadek na ślubie cywilnym – kto może nim zostać?

Na ślubie cywilnym wymagana jest obecność świadków. Muszą to być osoby pełnoletnie, niekonieczne odmiennej płci, legitymujące się dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem w przypadku cudzoziemca). Jeżeli świadek nie mówi po polsku, konieczna jest również obecność tłumacza przysięgłego.

 

Ślub cywilny – ile się czeka?

Jak szybko można wziąć ślub cywilny? Najkrótszy czas oczekiwania od dnia złożenia stosownych dokumentów to 30 dni. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa wystawione przez urzędnika ważne jest 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie para się nie pobierze, musi wystąpić o ponowienie dokumentu. W przypadkach szczególnych, okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

Zaplanuj wszystkie zadania przed ślubem z terminarzem Wedding.pl

 

Ślub cywilny – w którym urzędzie?

Gdzie można wziąć zawrzeć cywilny związek małżeński? Ślub cywilny można wziąć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie całej Polski. Nie obowiązuje tu zasada rejonizacji, czyli podziału na rejony ograniczające zasięg działalności USC w stosunku do osób zamieszkałych na danym terenie. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności zawierania ślubu w miejscu zameldowania.

Od 2015 roku pary mogą zawierać związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. W tym celu należy złożyć w USC odpowiedni wniosek i uiścić kwotę w wysokości 1000 zł. Miejsce takie musi gwarantować zachowanie uroczystej formy ceremonii i bezpieczeństwo uczestników. Możliwość odbycia się takiego ślubu określa kierownik urzędu.

ślub cywilny ile się czeka

Ślub poza urzędem: Tektura Boho

 

Ślub poza urzędem stanu cywilnego – gdzie?

Jeśli urzędnik się zgodzi, ślub cywilny możecie zorganizować również w swoim ogrodzie lub domu rodzinnym. Niewiele jednak osób posiada aż tak duże mieszkania czy na tyle okazałe ogrody, by pomieścić tam wszystkich swoich gości. Dodatkowo, nasze prywatne nieruchomości nie są zazwyczaj gotowe na celebrację tak ważnego wydarzenia, zarówno pod względem logistycznym i stylistycznym, więc wymagałyby sporych przygotowań na okazję zaślubin.

Zamiast tego, sprawniej (i często taniej!) wyjdzie, jak zdecydujecie się na ślub poza urzędem, w skrupulatnie wybranym przez Was miejscu. Może to być taras nowoczesnego hotelu z widokiem na miasto, wytworny dworek z historią w tle, pałacowe ogrody, ale również plaża czy las – co tylko Wam się zamarzy (i zostanie zaakceptowane przez urzędnika).

ślub cywilny na plaży

Ślub cywilny na plaży: Biały Namiot

Co istotne, właściciele takich dedykowanych miejsc mają już doświadczenie i całe zaplecze potrzebne do organizacji ślubu cywilnego czy humanistycznego, więc nie będziecie się musieli martwić o logistykę, dekoracje czy nawet przygotowanie odpowiedniej przestrzeni dla urzędnika.

Wskazówka: Szukając odpowiedniego miejsca na ślub plenerowy, nie zapomnijcie dopytać menadżera o propozycję rozwiązania, jeśli w dniu ceremonii nie dopisze Wam pogoda.

ślub cywilny ślub jednostronny

Ślub cywilny w lesie: Gajówka Obręb

Nie jest koniecznością, ale na pewno Wam ułatwi organizację: wybór takiego miejsca, w którym może się odbyć zarówno ślub, jak i wesele. To zaoszczędzi czas na dojazd z miejsca ceremonii na salę weselną, zapewni gościom większy komfort i zdecydowanie uprości realizację usług przez wynajęte przez Was firmy ślubne.

ślub kościelny czy ślub cywilny

Plenerowy ślub cywilny: Pałac Wąsowo

Wybierz miejsce na ślub cywilny

 

Ślub cywilny – przebieg ceremonii

Jak przebiega ślub cywilny? Co i w jakiej kolejności dzieje się podczas takiej ceremonii? Scenariusz wygląda następująco:

 1. Wejście pary młodej.
 2. Przywitanie narzeczonych przez urzędnika.
 3. Przemowa urzędnika na temat małżeństwa.
 4. Pytanie urzędnika potwierdzające chęć zawarcia małżeństwa
 5. Słowa przysięgi powtarzalne na zmianę przez mężczyznę i kobietę, za urzędnikiem.
 6. Stwierdzenie przez urzędnika zawarcia małżeństwa.
 7. Wymiana obrączek przez parę młodą.
 8. Złożenie podpisów na oświadczeniach przez parą młodą, świadków i urzędnika.
 9. Wyjście pary młodej.

 ślub cywilny cena

Ślub cywilny przebieg: Kryształowe Wzgórze

 

Ślub cywilny – przysięga małżeńska 

Aby związek małżeński mógł zostać uznany za ważny, podczas ślubu cywilnego narzeczeni są zobowiązani do wypowiedzenia następujących słów przysięgi:

„Świadomy/a praw i obowiązków
wynikających z założenia rodziny,
uroczyście oświadczam,
że wstępuję w związek małżeński z… (imię)
i przyrzekam, że uczynię wszystko,
aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Aby nie stresować się przysięgą, przed ślubem przeczytajcie ją sobie kilka razy na głos. Nie musicie się jej jednak uczyć na pamięć – podczas ślubu będziecie powtarzać ślubowanie za urzędnikiem.

Porada: Zadbajcie nie tylko o warstwę merytoryczną, ale i estetyczną Waszej ceremonii. Ważne będą oprawa muzyczna, dekoracje, zdjęcia czy film

ślub cywilny w plenerze

Przysięga na ślubie cywilnym: Aries Hotel & SPA

 

Ile trwa ślub cywilny?

Ślub cywilny trwa około 15 minut i jest prowadzony przez urzędnika stanu cywilnego (kierownika instytucji). Najważniejszymi punktami ceremonii są złożenie przysięgi małżeńskiej przez parę młodą i symboliczna wymiana obrączek. Aby jednak ślub cywilny został uznany za ważny, muszą zostać dopełnione formalności, tj. podpisy na oświadczeniach, które składają nie tylko świeżo upieczeni małżonkowie, ale również urzędnik i świadkowie.

Zaplanuj dokładny scenariusz dnia ślubu z planerem Wedding.pl

 

Ślub cywilny: wybór nazwiska

Po przysiędze małżeńskiej i złożeniu głównych oświadczeń, urzędnik poprosi Was o złożenie oświadczenia dodatkowego – o Waszym przyszłym nazwisku. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna może po ślubie:

 1. zachować swoje dotychczasowe nazwisko (każde z Was będzie miało inne nazwisko);
 2. do swojego obecnego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka (powstanie nazwisko dwuczłonowe);
 3. wybrać jedno z Waszych nazwisk (oboje będziecie mieć to samo nazwisko).

W takim oświadczeniu musicie również zdecydować o nazwisku, jakie będą nosić Wasze wspólne dzieci. Mogą nosić nazwisko jednego z Was lub nazwisko, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk.

rocznice ślubu nazwy

Ślub cywilny w plenerze: Hotel Kiston

 

Dokumenty po ślubie cywilnym

Poświadczeniem zawarcia związku małżeńskiego w przypadku ślubu cywilnego jest akt małżeństwa sporządzony przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oryginał pozostaje w USC, natomiast jeden skrócony odpis małżeństwo otrzymuje za darmo.

Co jeszcze czeka Was po ślubie? Wymarzona podróż poślubna!

 ślub cywilny koszt

Cywilny ślub: Pałac Manowce

 

Ślub cywilny – podstawa prawna

Podstawę prawną ślubu cywilnego stanowią ustawy:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej Gov.pl

Szukaj sali weselnej na przyjęcie po ślubie cywilnym

 

Sukienka na ślub cywilny

Jaka sukienka na ślub cywilny najlepiej uświetni tę okazję? Wszystko zależy od Waszego osobistego stylu i rodzaju ceremonii. Warto również wziąć pod uwagę Waszą rolę na ślubie i wynikające z niej zasady dress code`u.

Suknie na ślub cywilny – przeglądaj

Suknie na ślub cywilny dla panny młodej

W przypadku ślubu kościelnego panna młoda musi się pilnować, żeby nie odsłonić zbyt wiele. Raczej nie pojawi się przed ołtarzem w czarnej sukni czy ekstrawaganckiej kreacji, która mogłaby wzbudzić kontrowersje w miejscu kultu religijnego. 

Jeśli przed Wami ślub cywilny, możecie sobie pozwolić na więcej swobody. Suknia może być dokładnie taka, jaka Wam się marzy. Wcale nie musi bardzo skromna, jak co niektórzy uważają. Może być również śnieżnobiała – biel nie jest zarezerwowana wyłącznie na ślub kościelny. 

suknie na ślub cywilny dla panny młodej

Suknie na ślub cywilny: Cosmobella, Anna Kara, Elizabeth Passion,
La Petra, Anna Kara, La Petra

Prosta, krótka sukienka na ślub cywilny w urzędzie? Klasyczna suknia na ślub cywilny w pałacu, o fasonie princessy lub rybki? A może super modna boho sukienka na ślub cywilny na plaży? Wybór należy tylko do Was!

W poszukiwaniu wymarzonej kreacji odwiedź największy katalog sukni ślubnych w Polsce, sprawdź przegląd trendów w sukniach ślubnych, sukienki na ślub cywilny dla puszystych i umów się na wizyty do wybranych salonów ślubnych.

 

Sukienki na ślub cywilny dla gości

Ślub z zasady jest okazją formalną i – niezależnie od tego czy jest cywilny, kościelny, konkordatowy czy humanistyczny – takiego stroju wymaga. Jednak podobnie, jak w przypadku panny młodej, sukienka na ślub cywilny dla świadkowej, matki, siostry czy przyjaciółki, może być jeszcze lepiej dopasowana do personalnego stylu i motywu przewodniego wesela

Więcej swobody w doborze stylizacji na cywilny ślub oznacza tylko tyle i aż tyle, że nie musicie się aż tak ograniczać jak w przypadku ślubu kościelnego. Dla jednych z Was nie będzie to oznaczało żadnej zmiany w koncepcji ubioru, u innych wywoła śmiałość do sięgnięcia po bardziej odważne i osadzone w aktualnych trendach rozwiązania. Zdecydujcie same!

sukienka na ślub cywilny

Sukienki na ślub cywilny: Catarina Kordas, Viola Piekut, La Furia,
Igar, Venus, Igar

Więcej inspiracji znajdziecie w katalogu “Sukienki weselne” i artykule “Modne sukienki na wesele”.

Sukienka na ślub cywilny – wybierz

 

Zaproszenia na ślub cywilny

Zaproszenia na ślub cywilny mogą być dokładnie takie same, jak te, które byście wybrali na ślub kościelny. Kartki przede wszystkim powinny być dopasowane stylistycznie do motywu przewodniego Waszego wesela czy Waszych zainteresowań. 

Co prawda, w przypadku planowania skromniejszej ceremonii lub kameralnego przyjęcia weselnego, możecie postawić na bardziej minimalistyczne czy klasyczne zaproszenia, ale nie ma takiej konieczności, jeśli W duszy gra Wam bogaty glamour czy romantyczne boho.

zaproszenia na ślub cywilny

Zaproszenia na ślub cywilny: Ślub i Papier, Broda Zaprasza, Studio Artystyczne Perfectly

Wskazówka: Jeśli planujecie ślub na mniej osób, będziecie potrzebować mniej kartek, a więc możecie sobie pozwolić na droższy projekt zaproszeń. Sprawdźcie w osobnym artykule, jakie zaproszenia ślubne są modne i wybierzcie taki projekt, które spełni wszystkie Wasze oczekiwania.

Wybierz zaproszenia ślubne

 

Prezent na ślub cywilny

Jak pisałam w artykule “Prezent na ślub dla pary młodej”, rodzaj prezentu zależy od Waszych możliwości finansowych, bliskości z nowożeńcami i chęci, a także od tego, czy wybieracie się wyłącznie na ślub, czy też na wesele oraz jakiego rodzaju będzie to przyjęcie.

Jeśli będzie to ślub cywilny + standardowe wesele, możecie wybrać taki sam prezent, jakbyście planowali na ślub kościelny i wesele. Jeśli zaś będzie to sama ceremonia + ewentualnie bardzo kameralny obiad poślubny, prezent na ślub cywilny może być skromniejszy. 

prezent na ślub cywilny

Prezenty na ślub cywilny: Kryształypl, Kwiaty w Dobrych Rękach

Dopasowując swój budżet do okazji, pamiętajcie, że nie kwota prezentu się liczy, ale jego szczere intencje i chęć spełnienia życzeń pary młodej.

Prezent na ślub cywilny – szukaj

 

Rocznice ślubu

Na końcu ciekawostka. Jak już będziecie po ślubie, świętujcie każdą rocznicę tego wyjątkowego wydarzenia. Jakie są nazwy rocznic ślubu? Sprawdźcie, co Was czeka:

 • 1. rocznica ślubu – rocznica papierowa
 • 2. rocznica ślubu – rocznica bawełniana
 • 3. rocznica ślubu – rocznica skórzana
 • 4. rocznica ślubu – rocznica kwiatowa
 • 5. rocznica ślubu – rocznica drewniana
 • 6. rocznica ślubu – rocznica cukrowa
 • 7. rocznica ślubu – rocznica wełniana
 • 8. rocznica ślubu – rocznica brązowa
 • 9. rocznica ślubu – rocznica gliniana
 • 10. rocznica ślubu – rocznica cynowa
 • 15. rocznica ślubu – rocznica kryształowa
 • 20. rocznica ślubu – rocznica porcelanowa
 • 25. rocznica ślubu – rocznica srebrna
 • 30. rocznica ślubu – rocznica perłowa
 • 35. rocznica ślubu – rocznica koralowa
 • 40. ślubu – rocznica rubinowa
 • 45. rocznica ślubu – rocznica szafirowa
 • 50. rocznica ślubu – rocznica złota
 • 55. rocznica ślubu – rocznica szmaragdowa
 • 60. rocznica ślubu – rocznica diamentowa
 • 65. rocznica ślubu – rocznica żelazna
 • 70. rocznica ślubu – rocznica kamienna

cywilny ślub

Miejsce na ślub cywilny: Pod Strzechą w Giewartowie

 

H2: Jak wziąć ślub cywilny krok po kroku?

Podsumujmy sobie kilka najważniejszych kroków, które udowodnią Wam, że przygotowania do ślubu cywilnego wcale nie są takie skomplikowane:

 1. Udajcie się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Ustalcie datę ślubu.
 3. Złożcie zapewnienia o brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.
 4. Wypełnijcie oświadczenia o przyszłych nazwiskach Waszych i Waszych dzieci.
 5. Złóżcie wniosek o ślubie poza USC (jeśli zdecydujecie się na taki rodzaj ceremonii).
 6. Uiśćcie opłaty skarbowe.
 7. Czekajcie na Wasz WIELKI DZIEŃ!
Przygotujcie się na TEN wielki dzień z planerem ślubnym online

 

Zdjęcie główne: Shutterstock

Ewelina Dac
Napisane przez

Ewelina Dac

e.dac@wedding.pl

Redaktor naczelna Wedding.pl. Dziennikarka z wykształcenia i pasji. O modzie i urodzie pisze już 8 lat, a z branżą ślubną związana jest 3 lata. Zwolenniczka ślubów personalizowanych i minimalistycznych.