Prestige Studio

Krzysztof Szlachta

Prestige Studio

Cześć to my!
Kasia i Krzy­siek – wraż­liwa dusza i kino maniak. Zaraz nas polu­bisz! : )

Jeste­śmy parą w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym-dzięki temu bar­dzo dobrze znajdujemy wspólny język. Cza­sem wystar­czy jedno spoj­rze­nie i każdy z nas wie o co cho­dzi dru­giej oso­bie, dosłow­nie. O „kame­ro­wa­niu” wiemy wszystko i POTRAFIMY zasko­czyć NIEJEDNEGO miłośnika kina.

A jaka jest Twoja super moc? : D


JESTEŚMY RÓŻNYMI OSOBOWOŚCIAMI, ale łączy nas to, że razem two­rzymy ekipę, która nie boi się nowych wyzwań. Wytyczamy nowe stan­dardy i mówimy o tym gło­śno. Po stu­diach podjęliśmy decyzję aby stwo­rzyć nową markę , gdzie w pierw­szych latach szybko wspi­na­li­śmy się w ran­kin­gach naj­lep­szych twór­ców fil­mów ślub­nych w Pol­sce. Obecnie radzimy sobie jeszcze lepiej, ale i tak w zasadzie cały zysk przeznaczamy dalej na rozwój i inwestycje. Ferrari może poczekać :)

Nie mamy 20 lat praktyki a ślu­bów nie mamy 50 w roku. Za to jeste­śmy nie­zwy­kle dobrzy w tym co robimy.
Na rynku jeste­śmy zale­d­wie kilka lat, a DĄŻYMY DO TEGO ABY ZOSTAĆ TOPOWYMI FILMOWCAMI W POLSCE.
Gdzie widzimy się w kolejnych latach?
Z kartek z naszymi planami i pomysłami można by napisać niezłą książkę Dużo jest jeszcze do zrobienia, chcemy oferować jeszcze lepszą usługę, oraz kreować kolejne, nowe, być może również i na zachód.

Oferta

Filmowanie z powietrza (DRON)

500 zł - 1000 zł

Podziękowanie dla rodziców w formie teledysku

1000 zł - 1500 zł

Reportaż Ślubny

4000 zł - 4000 zł

Filmy ślubne to nasza specjalność!
Teledysk ślubny to coś w czym czujemy się najlepiej. Dlaczego?
Wiemy co zrobić, aby Twój film wyglądał jak sztos
Szukacie kogoś kto nakręci dla Was unikalny a zarazem piękny film i teledysk ślubny?
Cześć ! Poznajmy się !

Sesja narzeczeńska w formie teledysku

1000 zł - 1500 zł

Opinie

Ten usługodawca nie ma opinii

Dodaj opinię

Pytania i odpowiedzi

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Cześć to my! Kasia i Krzy­siek – wraż­liwa dusza i kino maniak. Zaraz nas polu­bisz! : ) Jeste­śmy parą w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym-dzięki temu bar­dzo dobrze znajdujemy wspólny język. Cza­sem wystar­czy jedno spoj­rze­nie i każdy z nas wie o co cho­dzi dru­giej oso­bie, dosłow­nie. O „kame­ro­wa­niu” wiemy wszystko i umiemy zasko­czyć każ­dego miłośnika kina. A jaka jest Twoja super moc? : D

Jak zaczęła się Twoja przygoda z branżą ślubną?

Od zawsze Chcie­li­śmy zostać foto­gra­fami ślub­nymi, jed­nak zdję­cia nie dawały nam satysfakcji.Film wywiera w nas dużo więcej emocji, a to wszystko zasługa : dźwięku, głosu, muzyki, która nas pro­wa­dzi oraz obrazu. Dlatego postanowiliśmy iść za tym co kochamy.

Od jak dawna współpracujesz z parami młodymi?

Nie mamy 20 lat praktyki, ślu­bów nie mamy 50 w roku a dd słów pro­fe­sjo­nalny, nowo­cze­sny i dosko­na­łej jako­ści boli nas głowa. Za to jeste­śmy nie­zwy­kle dobrzy w tym co robimy. Na rynku jeste­śmy zale­d­wie kilka lat, a naszym celem jest zostać naj­lep­szymi w branży.

Na jakim sprzęcie pracujesz?

Nagrywamy bez­lu­ster­kow­cami Sony na matrycy 35 mm z jasnymi obiektywami. Pozwala nam to nagrywać w trud­nych warun­kach, bez uży­wania lamp, które wg nas pozbawiają kli­matu wesela. W dniu ślubu zawsze pakujemy apa­raty główne oraz zapa­sowe. Już w trak­cie wesela robimy kopie filmu na kom­pu­ter oraz dysk zewnętrzny. Po powro­cie do domu robimy kopię na kolejne dyski. Daje to zarówno spo­kój psy­chiczny nam i jak i Wam.

Jaki jest Twój ulubiony moment ślubu lub wesela?

Przygotowania to dla nas MUST HAVE!

Ile czasu zajmuje Ci wykonanie zlecenia?

Ter­min odda­nia filmu to 110 dni robo­czych od daty ostat­nich ujęć czyli sesji ple­nerowej. Zwy­kle sta­ramy się oddać film szyb­ciej : )

Co zawiera Twoja podstawowa oferta?

Na reportaż składa się kilka czynników takich jak : Przygotowania, Ceremonia Wesele Plener w dniu ślubu

Jaki jest Twój styl?

Tworzymy dynamicznie filmy i teledyski ślubne w kinowym stylu.

Jaką wspólną cechę dostrzegasz u wszystkich swoich klientów?

Zaangażowanie w tworzenie ich filmów.

Jak wyglądałby wymarzony ślub, na którym chciałbyś/chciałabyś pracować?

Każdy ślub to inna historia. Każdy jest wyjątkowy. Najlepiej czujemy się w stylach glamour ale uwielbiamy wesela plenerowe.

Jakie pytania pary młode zadają Ci najczęściej? Co odpowiadasz?

Ile to kosztuje ? :D

Co jest najważniejsze w wyborze ślubnego usługodawcy?

Kot w worku? Dzię­kuje postoję. Nie wyobra­żasz sobie dobrego filmu ślub­nego? Spo­tkaj się z nami. Pokażemy Ci nasz idealny film. Sam ocenisz czy iskrzy.

Jaka jest Twoja najmocniejsza strona?

Filmy ślubne to nasza specjalność! Teledysk ślubny to coś w czym czujemy się najlepiej. Dlaczego? Wiemy co zrobić, aby Twój film wyglądał jak sztos Szukacie kogoś kto nakręci dla Was unikalny a zarazem piękny film i teledysk ślubny? Cześć ! Poznajmy się !

Dlaczego przyszłe pary młode powinny wybrać właśnie Ciebie?

Pewnie więk­sza część Waszych gości pomy­śli, że jeste­śmy dobrymi zna­jo­mymi. Często podczas reportażu podchodzą do nas fotografowie i pytają jak długo znamy się z parą. Uwielbiamy to zdziwienie, kiedy dowiadują się że to właśnie dziś widzimy się z nim po raz pierwszy. Chcemy, żebyście sie czuli przy nas swobodnie w dniu ślubu. Cenimy sobie styl dokumentalny, bez udawania, ukazujący w pełni kli­mat Waszego dnia. Jeste­śmy fanami ceremonii ple­nerowych, stylu rusty­kal­nego, oraz wesel w stylu glamour. Na większości ślu­bów nagrywamy we dwójkę, dzięki temu nadaje to repor­tażowi jesz­cze wię­cej róż­nych ujęć i dyna­miki. Ubiór jest dla nas bardzo ważny, dlatego staramy się wyglądać jak Wasi goście. Pra­cu­jąc sta­ramy się nie rzu­cać w oczy, nie usta­wiać Was, nie wpły­wać w żaden spo­sób na otoczenie. Nasze pary często po weselu mowią, żę praktycznie byliśmy niewidoczni.

Czym wyróżnia się Twoja oferta?

Co nas wyróżnia? To przede wszystkim sposób naszej pracy. Energicznie zmontowane filmy, egzotyczne plenery, przemyślane kadry tworzone z pasją. Spędzony razem czas będzie początkiem nowej i ciekawej znajomości, która na zawsze zapadnie w Waszej pamięci. Pozwólcie nam opowiedzieć Waszą historię jak nikt inny. W dniu Waszego ślubu skupiamy sie na detalach, spojrzeniach, uśmiechu, drobnych gestach. Najlepsze co możemy dla Was zrobić to uchwycić te momenty i zachować je na dłużej. Film ślubny to dopiero początek. Jesteście gotowi ?

Jakie jest Twoje ulubione zdjęcie/piosenka/film z ostatniego sezonu ślubnego?

Nikogo nie faworyzujemy. Do każdego ślubu podchodzimy z wielkim zaangażowaniem i dajemy z siebie 110%

Polecani z kategorii kamerzysta na wesele

Luxury Wedding Movies
Luxury Wedding Movies Kalisz
(8)
Zobacz profil
Filmik Studio
Filmik Studio Warszawa
(2)
Zobacz profil
Oni filmują
Oni filmują Częstochowa
(7)
Zobacz profil
GMMSTUDIO FILMOWANIE I FOTOGRAFIA
GMMSTUDIO FILMOWANIE I FOTOGRAFIA Lubań
Zobacz profil

Inspiracje ślubne

Zobacz kamerzystów na wesele w Twoim województwie: